Aktualizace pokrytí televizním signálem

V návaznosti na změny v některých vysílacích sítí provedl Český telekomunikační úřad aktualizaci výpočtu stavu pokrytí zemským digitálním televizním signálem. Aktualizován byl výpočet u Regionální sítě 1, kde přibyly nové vysílače, dále u Regionální sítě 7, kde se výrazným způsobem změnily technické parametry vysílačů, také se síť rozšířila o nové vysílače, u Regionální sítě 8 se změnily technické parametry vysílače a přibyl jeden nový. Regionální síť 9 odnětím jediného individuálního oprávnění zanikla.

…číst dál

Základní informace o stránkách

V návaznosti na dokončený proces digitalizace televizního vysílání v České republice a postupné zavádění digitálního rozhlasu Český telekomunikační úřad inovoval stávající stránky digi.ctu.cz/dtv původně věnované přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. Nově se tyto stránky budou věnovat nejen digitální televizi, ale i digitálnímu rozhlasu. Cílem je poskytnout, především široké divácké veřejnosti, komplexní informace o možnostech příjmu zemského digitálního televizního a rozhlasového vysílání v jednotlivých lokalitách na území České republiky.

…číst dál

Stránky