Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti se spuštěním DVB-T vysílače České Budějovice Včelná 2 57. kanál v Regionální síti 1 dne 4. 9. 2017 a DVB-T2 vysílačů Sušice a Cheb 31. kanál v Přechodové síti 12 dne 14. 9. 2017 aktualizoval výpočet stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním a rozhlasovým signálem.

Data výpočtů jsou platná k 14. 9. 2017.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti se spuštěním T-DAB vysílače Praha město blok 12C (III. pásmo) ve Vysílací síti A dne 1.6.2017 a DVB-T2 vysílače Praha Novodvorská 24. kanál v Přechodové síti 13 dne 31. 8. 2017 aktualizoval výpočet stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním a rozhlasovým signálem.

Data výpočtů jsou platná k 31. 8. 2017.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti se spuštěním DVB-T2 vysílačů Pardubice 28. kanál a Domažlice 31. kanál v Přechodové síti 12 aktualizoval výpočet stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním signálem.


Data výpočtů jsou platná k 31. 7. 2017.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti se spuštěním DVB-T2 vysílačů Liberec, Plzeň na 31 . kanále a Jihlava, Votice na 28. kanále v Přechodové síti 12 aktualizoval výpočet stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním signálem.

Data výpočtů jsou platná k 27. 6. 2017

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti se spuštěním DVB-T2 vysílačů Brno Hády, Brno Město, Ostrava a Ostrava Slezská Ostrava na 28. kanále v Přechodové síti 12 aktualizoval výpočet stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním signálem.

Data výpočtů jsou platná k 20. 4. 2017

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti se spuštěním nové přechodové vysílací sítě ve standardu DVB-T2 aktualizoval výpočet stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním signálem.

Přidán byl výpočet pokrytí u Přechodové sítě 12, kde byla zahájena činnost dvou vysílačů – Praha a Praha město na 31. kanále.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti se změnami v některých vysílacích sítích aktualizoval výpočty stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním signálem.

Aktualizován byl výpočet pokrytí u Vysílací sítě 4, kde zahájily činnost 2 vysílače, Regionální sítě 1, kde zahájil činnost 1 vysílač a Regionální sítě 8, kde zahájily činnost 3 vysílače. Zároveň byl ve službě digitální televize aktualizován výpočet nově vzniklé Regionální sítě 21.

Data výpočtů jsou platná k 1. 5. 2016.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

V návaznosti na změny v některých vysílacích sítí provedl Český telekomunikační úřad aktualizaci výpočtu stavu pokrytí zemským digitálním televizním signálem.

Aktualizován byl výpočet stavu pokrytí zemským digitálním televizním signálem u Regionální sítě 1, kde převodem 9 individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby k provozu DVB-T vysílačů na nový podnikatelský subjekt vznikla Regionální síť 20. Zároveň ve službě digitální televize byl aktualizován výpočet nově vzniklé Regionální sítě 19.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

V návaznosti na změny v některých vysílacích sítích aktualizoval Český telekomunikační úřad výpočty stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním signálem. Aktualizován byl výpočet u Regionální sítě 8, kde ukončilo činnost 6 televizních vysílačů. Dále byly aktualizovány výpočty u Regionální sítě 7, kde došlo ke změně technických parametrů u 4 televizních vysílačů a Vysílací sítě 4, kde došlo ke změně technických parametrů u jednoho vysílače.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

V návaznosti na změny v některých vysílacích sítí provedl Český telekomunikační úřad aktualizaci výpočtu stavu pokrytí zemským digitálním televizním signálem. Aktualizován byl výpočet u Regionální sítě 8, kde přibyly nové vysílače. Dále byl aktualizován výpočet stavu pokrytí zemským digitálním televizním signálem u Regionální sítě 1, kde převodem individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby k provozu DVB-T vysílačů Regionální sítě 1 na nový podnikatelský subjekt vznikly dvě nové sítě regionálního DVB-T vysílání - Regionální síť 16 a Regionální síť 17.

…číst dál

Stránky