Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti se spuštěním DVB-T2 vysílačů Liberec, Plzeň na 31 . kanále a Jihlava, Votice na 28. kanále v Přechodové síti 12 aktualizoval výpočet stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním signálem.

Data výpočtů jsou platná k 27. 6. 2017

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti se spuštěním DVB-T2 vysílačů Brno Hády, Brno Město, Ostrava a Ostrava Slezská Ostrava na 28. kanále v Přechodové síti 12 aktualizoval výpočet stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním signálem.

Data výpočtů jsou platná k 20. 4. 2017

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti se spuštěním nové přechodové vysílací sítě ve standardu DVB-T2 aktualizoval výpočet stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním signálem.

Přidán byl výpočet pokrytí u Přechodové sítě 12, kde byla zahájena činnost dvou vysílačů – Praha a Praha město na 31. kanále.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti se změnami v některých vysílacích sítích aktualizoval výpočty stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním signálem.

Aktualizován byl výpočet pokrytí u Vysílací sítě 4, kde zahájily činnost 2 vysílače, Regionální sítě 1, kde zahájil činnost 1 vysílač a Regionální sítě 8, kde zahájily činnost 3 vysílače. Zároveň byl ve službě digitální televize aktualizován výpočet nově vzniklé Regionální sítě 21.

Data výpočtů jsou platná k 1. 5. 2016.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

V návaznosti na změny v některých vysílacích sítí provedl Český telekomunikační úřad aktualizaci výpočtu stavu pokrytí zemským digitálním televizním signálem.

Aktualizován byl výpočet stavu pokrytí zemským digitálním televizním signálem u Regionální sítě 1, kde převodem 9 individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby k provozu DVB-T vysílačů na nový podnikatelský subjekt vznikla Regionální síť 20. Zároveň ve službě digitální televize byl aktualizován výpočet nově vzniklé Regionální sítě 19.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

V návaznosti na změny v některých vysílacích sítích aktualizoval Český telekomunikační úřad výpočty stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním signálem. Aktualizován byl výpočet u Regionální sítě 8, kde ukončilo činnost 6 televizních vysílačů. Dále byly aktualizovány výpočty u Regionální sítě 7, kde došlo ke změně technických parametrů u 4 televizních vysílačů a Vysílací sítě 4, kde došlo ke změně technických parametrů u jednoho vysílače.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

V návaznosti na změny v některých vysílacích sítí provedl Český telekomunikační úřad aktualizaci výpočtu stavu pokrytí zemským digitálním televizním signálem. Aktualizován byl výpočet u Regionální sítě 8, kde přibyly nové vysílače. Dále byl aktualizován výpočet stavu pokrytí zemským digitálním televizním signálem u Regionální sítě 1, kde převodem individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby k provozu DVB-T vysílačů Regionální sítě 1 na nový podnikatelský subjekt vznikly dvě nové sítě regionálního DVB-T vysílání - Regionální síť 16 a Regionální síť 17.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad, v souvislosti se změnami v některých vysílacích sítích, aktualizoval výpočty stavu pokrytí obyvatel České republiky zemským digitálním televizním a rozhlasovým signálem. Vzhledem k tomu, že k výpočtům byla nově použita statistická data získaná na základě Sčítání lidu, domů a obyvatel 2011, byly aktualizovány všechny televizní a rozhlasové sítě uvedené na těchto stránkách. Data výpočtů jsou platná k 8. 12. 2014.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

V návaznosti na změny v některých vysílacích sítích provedl Český telekomunikační úřad aktualizaci výpočtu stavu pokrytí obyvatel České republiky zemským digitálním televizním a rozhlasovým signálem. Vzhledem k rozsahu změn se rozhodl provést aktualizaci u veškerých televizních a rozhlasových sítí. Data jsou platná k termínu 1. 2. 2014.
Na základě těchto změn byly aktualizovány všechny informace uvedené na těchto stránkách.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

V návaznosti na změny v některých vysílacích sítích provedl Český telekomunikační úřad aktualizaci výpočtu stavu pokrytí obyvatel České republiky zemským digitálním televizním a rozhlasovým signálem. Ve službě digitální televize byl aktualizován výpočet u Vysílací sítě 4 a u Regionálních sítí 1, 7, 8, 10, 11, 14 a 15. Ve službě digitálního rozhlasu v L-pásmu byl aktualizován výpočet u držitelů přídělů Českých Radiokomunikací a.s., RTI cz s.r.o. a Teleko, s.r.o. a ve službě digitálního rozhlasu ve III. pásmu u držitelů přídělů Českých Radiokomunikací a.s. a Teleko, s.r.o.

…číst dál

Stránky