Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

V návaznosti na změny v některých vysílacích sítích provedl Český telekomunikační úřad aktualizaci výpočtu stavu pokrytí obyvatel České republiky zemským digitálním televizním a rozhlasovým signálem. Ve službě digitální televize byl aktualizován výpočet u Vysílací sítě 4 a u Regionálních sítí 1, 7, 8, 10, 11, 14 a 15. Ve službě digitálního rozhlasu v L-pásmu byl aktualizován výpočet u držitelů přídělů Českých Radiokomunikací a.s., RTI cz s.r.o. a Teleko, s.r.o. a ve službě digitálního rozhlasu ve III. pásmu u držitelů přídělů Českých Radiokomunikací a.s. a Teleko, s.r.o.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním signálem

V návaznosti na změny v některých vysílacích sítí provedl Český telekomunikační úřad aktualizaci výpočtu stavu pokrytí zemským digitálním televizním signálem. Aktualizován byl výpočet u Regionální sítě 1, kde přibyly nové vysílače, dále u Regionální sítě 7, kde se výrazným způsobem změnily technické parametry vysílačů, také se síť rozšířila o nové vysílače, u Regionální sítě 8 se změnily technické parametry vysílače a přibyl jeden nový. Regionální síť 9 odnětím jediného individuálního oprávnění zanikla.

…číst dál

Základní informace o stránkách

V návaznosti na dokončený proces digitalizace televizního vysílání v České republice a postupné zavádění digitálního rozhlasu Český telekomunikační úřad inovoval stávající stránky digi.ctu.cz/dtv původně věnované přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. Nově se tyto stránky budou věnovat nejen digitální televizi, ale i digitálnímu rozhlasu. Cílem je poskytnout, především široké divácké veřejnosti, komplexní informace o možnostech příjmu zemského digitálního televizního a rozhlasového vysílání v jednotlivých lokalitách na území České republiky.

…číst dál

Stránky