Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti se spuštěním DVB-T vysílače České Budějovice Včelná 2 57. kanál v Regionální síti 1 dne 4. 9. 2017 a DVB-T2 vysílačů Sušice a Cheb 31. kanál v Přechodové síti 12 dne 14. 9. 2017 aktualizoval výpočet stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním a rozhlasovým signálem.

Data výpočtů jsou platná k 14. 9. 2017.