Informace o pokrytí digitálním rozhlasem, televizí a veřejnými širokopásmovými
mobilními sítěmi 4G a 5G

Český telekomunikační úřad upozorňuje, že zobrazené informace o pokrytí vycházejí výhradně z výpočtů provedených postupem, který je uveden v části Informace každé z nabízených aplikací. Zobrazené informace proto nelze přímo porovnávat s jakýmikoliv informacemi o pokrytí, které byly zpracovány jiným postupem, tedy ani s informacemi, které o pokrytí nebo o dostupnosti služeb presentují provozovatelé jednotlivých sítí ve svých komerčních nebo marketingových sděleních.


Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání

Na těchto stránkách Český telekomunikační úřad zveřejňuje informace o pokrytí území a obyvatel digitálním televizním a rozhlasovým vysíláním.


Pokrytí území a obyvatel veřejnými mobilními širokopásmovými sítěmi

Na těchto stránkách jsou v pravidelném měsíčním intervalu zveřejňovány údaje o pokrytí území, obyvatel, silničních a železničních koridorů veřejnými mobilními širokopásmovými sítěmi 4G a 5G.


Zkušební provoz základnových stanic 4G a 5G

Na těchto stránkách jsou přibližně v týdenním intervalu zveřejňovány údaje o základnových stanicích 4G a 5G nově uváděných do provozu v kmitočtových pásmech 700 MHz a 800 MHz. Na základě zveřejněných údajů je umožněno široké veřejnosti identifikovat možné zdroje rušení příjmu zemského digitálního televizního vysílání.


Průběh plnění rozvojových kritérií v pásmu 3600‐3800 MHz

Na těchto stránkách je v pravidelném měsíčním intervalu zveřejňován průběh plnění rozvojových kritérií, která byla v souladu s podmínkami výběrového řízení uložena držitelům přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3600-3800 MHz.