Informace o pokrytí digitálním rozhlasem, televizí a veřejnými širokopásmovými
mobilními sítěmi 4G a 5G

Český telekomunikační úřad upozorňuje, že zobrazené informace o pokrytí vycházejí výhradně z výpočtů provedených postupem, který je uveden v části Informace každé z nabízených aplikací. Zobrazené informace proto nelze přímo porovnávat s jakýmikoliv informacemi o pokrytí, které byly zpracovány jiným postupem, tedy ani s informacemi, které o pokrytí nebo o dostupnosti služeb presentují provozovatelé jednotlivých sítí ve svých komerčních nebo marketingových sděleních.


Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání

Na těchto stránkách Český telekomunikační úřad zveřejňuje informace o pokrytí území a obyvatel digitálním televizním a rozhlasovým vysíláním.


Pokrytí území a obyvatel veřejnými mobilními širokopásmovými sítěmi

Nově jsou tyto údaje zveřejňovány na stránkách Vizualizačního Portálu telekomunikačních služeb v modulu Mobilní služby


Zkušební provoz základnových stanic 4G a 5G

Nově jsou tyto údaje zveřejňovány na stránkách Vizualizačního Portálu telekomunikačních služeb v modulu Mobilní služby


Průběh plnění rozvojových kritérií v pásmu 3600‐3800 MHz

Nově jsou tyto údaje zveřejňovány na stránkách Vizualizačního Portálu telekomunikačních služeb v modulu Rozvojová kritéria