Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Vzhledem k tomu, že nástupnický Vizualizační Portál telekomunikačních služeb zatím neobsahuje některé funkcionality tohoto systému, Český telekomunikační úřad provedl aktualizaci výpočtu pokrytí obyvatel České republiky digitálním rozhlasovým a televizním vysíláním.
Zároveň byl pro výpočet a vyhodnocení použit aktualizovaný model hustoty obyvatelstva z dat SLDB2021 založený na čtvercové síti 50x50m.

Data výpočtů jsou platná k 2. 1. 2024.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v návaznosti na změny ve Vysílací síti A Českého rozhlasu ve službě digitálního rozhlasu DAB+ ve III. pásmu provedl aktualizaci výpočtu stavu pokrytí obyvatel České republiky.

Data výpočtů jsou platná k 6. 10. 2022.

…číst dál

Aktualizace pokrytí rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad aktualizoval zobrazení výpočtů pokrytí digitálního rozhlasu tak, aby více odpovídalo reálnému stavu. Světle modrá barva zobrazuje možnost mobilního příjmu mimo budovu s výškou přijímací antény 1,5 m nad zemí a tmavě modrá barva zobrazuje možnost příjmu uvnitř budovy. Český telekomunikační úřad dále uvádí, že výpočty provedené dle postupů stanovených vyhláškou č.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v návaznosti na změny ve vysílacích sítích ve službě digitální televize DVB-T a DVB-T2 a dále digitálního rozhlasu DAB+ ve III. pásmu provedl aktualizaci výpočtu stavu pokrytí obyvatel České republiky.

Data výpočtů jsou platná k 25. 11. 2021.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v návaznosti na změny ve vysílacích sítích ve službě digitální televize DVB-T a DVB-T2 a dále digitálního rozhlasu DAB+ ve III. pásmu provedl aktualizaci výpočtu stavu pokrytí obyvatel České republiky.

Data výpočtů jsou platná k 7. 1. 2021.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 provedl aktualizaci výpočtu stavu pokrytí obyvatel České republiky v digitálních televizních vysílacích sítí. Byl ukončen provoz Celoplošných vysílacích sítí č. 1, 2, 3 a 4, dále pak byl ukončen provoz Přechodových vysílacích sítí č. 11, 12 a 13 a byl zcela ukončen provoz Regionálních vysílacích sítí č. 7, 8, 9 a 20.

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 provedl aktualizaci výpočtu stavu pokrytí obyvatel České republiky v digitálních televizních vysílacích sítí.

Data výpočtů jsou platná k 30. 9. 2020

…číst dál

Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 provedl aktualizaci výpočtu stavu pokrytí obyvatel České republiky v digitálních televizních vysílacích sítí.

Data výpočtů jsou platná k 31. 8. 2020

…číst dál

Stránky