Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 provedl aktualizaci výpočtu stavu pokrytí obyvatel České republiky v digitálních televizních vysílacích sítí. Byl ukončen provoz Celoplošných vysílacích sítí č. 1, 2, 3 a 4, dále pak byl ukončen provoz Přechodových vysílacích sítí č. 11, 12 a 13 a byl zcela ukončen provoz Regionálních vysílacích sítí č. 7, 8, 9 a 20.

Aktualizace výpočtu stavu pokrytí se týká i digitálního rozhlasu ve III. pásmu, kde byl držitelem individuálního oprávnění TELEKO digital, a.s. spuštěn nový vysílač Benešov Kochánov 8A.

Data výpočtů jsou platná k 31. 10. 2020