Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v návaznosti na ukončení platnosti přídělů ve službě digitálního rozhlasu L-pásmo, kdy není v provozu žádný vysílač, zrušil znázornění pokrytí této služby.