Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti se spuštěním nové přechodové vysílací sítě ve standardu DVB-T2 aktualizoval výpočet stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním signálem.

Přidán byl výpočet pokrytí u Přechodové sítě 12, kde byla zahájena činnost dvou vysílačů – Praha a Praha město na 31. kanále.