Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad, v souvislosti se změnami v některých vysílacích sítích, aktualizoval výpočty stavu pokrytí obyvatel České republiky zemským digitálním televizním a rozhlasovým signálem. Vzhledem k tomu, že k výpočtům byla nově použita statistická data získaná na základě Sčítání lidu, domů a obyvatel 2011, byly aktualizovány všechny televizní a rozhlasové sítě uvedené na těchto stránkách. Data výpočtů jsou platná k 8. 12. 2014.