Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

Český telekomunikační úřad v souvislosti se změnami v některých vysílacích sítích aktualizoval výpočty stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním signálem.

Aktualizován byl výpočet pokrytí u Vysílací sítě 4, kde zahájily činnost 2 vysílače, Regionální sítě 1, kde zahájil činnost 1 vysílač a Regionální sítě 8, kde zahájily činnost 3 vysílače. Zároveň byl ve službě digitální televize aktualizován výpočet nově vzniklé Regionální sítě 21.

Data výpočtů jsou platná k 1. 5. 2016.