Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

V návaznosti na změny v některých vysílacích sítí provedl Český telekomunikační úřad aktualizaci výpočtu stavu pokrytí zemským digitálním televizním signálem.

Aktualizován byl výpočet stavu pokrytí zemským digitálním televizním signálem u Regionální sítě 1, kde převodem 9 individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby k provozu DVB-T vysílačů na nový podnikatelský subjekt vznikla Regionální síť 20. Zároveň ve službě digitální televize byl aktualizován výpočet nově vzniklé Regionální sítě 19.

Nově je stav pokrytí obyvatel České republiky zemským digitálním televizním a rozhlasovým signálem vypočten metodou ITU 1812-3.

Data výpočtů jsou platná k 15. 12. 2015.