Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

V návaznosti na změny v některých vysílacích sítí provedl Český telekomunikační úřad aktualizaci výpočtu stavu pokrytí zemským digitálním televizním signálem. Aktualizován byl výpočet u Regionální sítě 8, kde přibyly nové vysílače. Dále byl aktualizován výpočet stavu pokrytí zemským digitálním televizním signálem u Regionální sítě 1, kde převodem individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby k provozu DVB-T vysílačů Regionální sítě 1 na nový podnikatelský subjekt vznikly dvě nové sítě regionálního DVB-T vysílání - Regionální síť 16 a Regionální síť 17. Data výpočtů jsou platná k 1. 7. 2015.