Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

V návaznosti na změny v některých vysílacích sítích provedl Český telekomunikační úřad aktualizaci výpočtu stavu pokrytí obyvatel České republiky zemským digitálním televizním a rozhlasovým signálem. Ve službě digitální televize byl aktualizován výpočet u Vysílací sítě 4 a u Regionálních sítí 1, 7, 8, 10, 11, 14 a 15. Ve službě digitálního rozhlasu v L-pásmu byl aktualizován výpočet u držitelů přídělů Českých Radiokomunikací a.s., RTI cz s.r.o. a Teleko, s.r.o. a ve službě digitálního rozhlasu ve III. pásmu u držitelů přídělů Českých Radiokomunikací a.s. a Teleko, s.r.o.

Navíc byly u služby digitálního rozhlasu přidány grafické výsledky výpočtu provedeného sofistikovanějším difrakčním modelem šíření.

Na základě těchto změn byly aktualizovány všechny informace uvedené na těchto stránkách týkajících se uvedených vysílacích sítí.