Aktualizace pokrytí televizním signálem

V návaznosti na změny v některých vysílacích sítí provedl Český telekomunikační úřad aktualizaci výpočtu stavu pokrytí zemským digitálním televizním signálem. Aktualizován byl výpočet u Regionální sítě 1, kde přibyly nové vysílače, dále u Regionální sítě 7, kde se výrazným způsobem změnily technické parametry vysílačů, také se síť rozšířila o nové vysílače, u Regionální sítě 8 se změnily technické parametry vysílače a přibyl jeden nový. Regionální síť 9 odnětím jediného individuálního oprávnění zanikla.

Na základě těchto změn byly aktualizovány všechny informace uvedené na těchto stránkách týkajících se uvedených regionálních sítí.