Základní informace o stránkách

V návaznosti na dokončený proces digitalizace televizního vysílání v České republice a postupné zavádění digitálního rozhlasu Český telekomunikační úřad inovoval stávající stránky digi.ctu.cz/dtv původně věnované přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. Nově se tyto stránky budou věnovat nejen digitální televizi, ale i digitálnímu rozhlasu. Cílem je poskytnout, především široké divácké veřejnosti, komplexní informace o možnostech příjmu zemského digitálního televizního a rozhlasového vysílání v jednotlivých lokalitách na území České republiky.