Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

V návaznosti na změny v některých vysílacích sítích aktualizoval Český telekomunikační úřad výpočty stavu pokrytí České republiky zemským digitálním televizním signálem. Aktualizován byl výpočet u Regionální sítě 8, kde ukončilo činnost 6 televizních vysílačů. Dále byly aktualizovány výpočty u Regionální sítě 7, kde došlo ke změně technických parametrů u 4 televizních vysílačů a Vysílací sítě 4, kde došlo ke změně technických parametrů u jednoho vysílače. Vedle těchto aktualizací se nově zobrazuje pokrytí zemským digitálním televizním signálem Regionální sítě 18, která zahájila činnost v období od poslední aktualizace.

Data výpočtů jsou platná k 1. 11. 2015.