Aktualizace pokrytí televizním a rozhlasovým signálem

V návaznosti na změny v některých vysílacích sítích provedl Český telekomunikační úřad aktualizaci výpočtu stavu pokrytí obyvatel České republiky zemským digitálním televizním a rozhlasovým signálem. Ve službě digitální televize byl aktualizován výpočet u Přechodové vysílací sítě 11 a u Přechodové vysílací sítě 13. Ve službě digitálního rozhlasu v III. a L pásmu byl aktualizován výpočet u držitelů přídělů Českého rozhlasu a Teleko, s.r.o.

Data výpočtů jsou platná k 19. 2. 2019