Aktualizace údajů základnových stanic ve zkušebním provozu k 10. 3. 2023

Na základě údajů poskytnutých operátory ke dni 10. 3. 2023 byla provedena aktualizace dat základnových stanic v pásmech 700 MHz a 800 MHz ve zkušebním provozu.