Aktualizace údajů základnových stanic ve zkušebním provozu k 27. 1. 2023

Na základě údajů poskytnutých operátory ke dni 27. 1. 2023 byla provedena aktualizace dat základnových stanic v pásmech 700 MHz a 800 MHz ve zkušebním provozu.