Aktualizace údajů základnových stanic ve zkušebním provozu k 15. 11. 2022

Na základě údajů poskytnutých operátory ke dni 15. 11. 2022 byla provedena aktualizace dat základnových stanic v pásmech 700 MHz a 800 MHz ve zkušebním provozu.