Aktualizace údajů základnových stanic ve zkušebním provozu k 3. 12. 2021

Na základě údajů poskytnutých operátory ke dni 3. 12. 2021 byla provedena aktualizace dat základnových stanic v pásmech 700 MHz a 800 MHz ve zkušebním provozu.