Aktualizace údajů základnových stanic ve zkušebním provozu k 26. 11. 2021

Na základě údajů poskytnutých operátory ke dni 26. 11. 2021 byla provedena aktualizace dat základnových stanic v pásmech 700 MHz a 800 MHz ve zkušebním provozu.