Aktualizace údajů základnových stanic ve zkušebním provozu k 8. 6. 2021

Na základě údajů poskytnutých operátory ke dni 8. 6. 2021 byla provedena aktualizace dat základnových stanic v pásmech 700 MHz a 800 MHz ve zkušebním provozu.