Způsob použití

Stránka je rozdělena do dvou základních částí:

MAPAZobrazení stanicINFORMACEAktuality
 Seznam stanic Způsob použití

MAPA

Tato část slouží jako tzv. domovská stránka. Zde má uživatel možnost zobrazit aktuální umístění základnových stanic (technologie LTE) v kmitočtovém pásmu 700MHz a 800 MHz, které jsou nebo budou uvedeny do zkušebního provozu. Základní informace o účelu těchto stránek jsou umístěny v sekci Aktuality.

Zobrazení základnových stanic

V mapě jsou znázorněny červenými body základnové stanice, které byly mobilními operátory označeny jako stanice, které budou provozovány ve zkušebním provozu. Pokud jsou (pro zvolené měřítko zobrazení) stanice příliš blízko u sebe, jsou sloučeny do skupiny reprezentované větším bodem. Při nájezdu kurzoru nad skupinovou stanici se zobrazí počet základnových stanic, které reprezentuje. Při nájezdu kurzoru nad konkrétní základnovou stanici se zobrazí:

  • Pořadové číslo stanice (např. Stanice číslo 12),
  • Místo (adresné umístění stanice, např. Praha_Ostravska2),
  • Zapnuto (ohlášené datum uvedení do provozu, např. 30. 4. 2014).

V této mapě lze měnit měřítko zobrazení (měřítko použitého mapového podkladu). V této záložce má uživatel možnost vyhledávat a zobrazit si nejbližší základnové stanice k zadanému adresnému bodu. Pod mapou je volný řádek, do kterého je možné zapsat konkrétní adresný bod (obec nebo ulici a číslo popisné). Po vyhledání správného umístění se objeví tento adresný bod (fialový čtvereček) v dostatečně čitelném měřítku. Datum poslední aktualizace zobrazovaných údajů se objevuje vedle pole pro zadání adresy.

Seznam základnových stanic

V této části je tabulkový výpis jednotlivých základnových stanic ve zkušebním provozu. Uživatel zde nalezne následující informace (sloupce):

Poř.pořadové číslo stanice, které odpovídá číslu řádku v seznamu a je taktéž zobrazeno na Mapě,
Umístění stanicekoresponduje s adresním umístěním základnové stanice (převzato z údajů mobilního operátora),
Datum zapnutípředpokládané spuštění stanice do zkušebního provozu (převzato z údajů mobilního operátora).

 

INFORMACE

Aktuality

V této části se objevují krátké zprávy týkající se aktualizací zobrazovaných údajů a také informace o inovacích a jiných změnách tohoto webu. Zasílání aktuálních informací lze nastavit prostřednictvím RSS kanálu, který si uživatel nastaví do svého prohlížeče, nebo speciálního čtecího programu.