Základní informace ke zobrazení stanic 4G a 5G ve zkušebním provozu

V souladu s podmínkami výběrových řízení v kmitočtových pásmech 700 MHz a 800 MHz je mobilním operátorům uložena povinnost ověřit kompatibilitu provozu základnových stanic systémů 4G a 5G s provozem rádiových zařízení ostatních uživatelů rádiového spektra a ověřit, že nedojde k rušení příjmu zemského digitálního televizního vysílání. V rámci zkušebního provozu každé základnové stanice musí dojít k vyřešení všech zjištěných problémů nekompatibility nebo rušení příjmu zemského digitálního televizního vysílání.

Na základě zveřejněných údajů je umožněno široké veřejnosti identifikovat možné zdroje rušení příjmu zemského digitálního televizního vysílání.

…číst dál

Stránky