Základní informace ke zobrazení stanic 4G a 5G ve zkušebním provozu

V souladu s podmínkami výběrových řízení v kmitočtových pásmech 700 MHz a 800 MHz je mobilním operátorům uložena povinnost ověřit kompatibilitu provozu základnových stanic systémů 4G a 5G s provozem rádiových zařízení ostatních uživatelů rádiového spektra a ověřit, že nedojde k rušení příjmu zemského digitálního televizního vysílání. V rámci zkušebního provozu každé základnové stanice musí dojít k vyřešení všech zjištěných problémů nekompatibility nebo rušení příjmu zemského digitálního televizního vysílání.

…číst dál

Stránky