Výpočet pokrytí

Základní principy pro výpočet pokrytí obyvatel, území a liniových staveb vycházejí z metodických postupů stanovených pro výpočet pokrytí v rámci výběrových řízení v pásmech 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz a 3600 MHz. Z těchto výchozích metodik byl odvozen postup výpočtu pro všechna využívaná kmitočtová pásma.

Pro výpočet pokrytí jsou použity:

  • model šíření signálu podle doporučení ITU-R P.1812 (Release 5) bez korekce dle morfologie v okolí příjimače;
  • křivky šíření s pravděpodobností 50% míst a 50% času;
  • model terénu s krokem 0,5×0,5 úhlové vteřiny;
  • morfologická data s krokem 1×1 úhlová vteřina s kategorizací (voda, lesy, ostatní vegetace, nízká zástavba, střední zástavba, vysoká zástavba) a s upřesněnou výškou dle satelitního snímkování;
  • přijímač ve výšce 1.5 metru nad zemí.

 

Pokrytí hodnoceno dle následujících kritérií:

Pokrytí území

Jedná se o venkovní pokrytí počítané v rastru 20×20 metrů. Po výpočtu je pokrytí aproximováno do hladkého průběhu.

Pokrytí obyvatel

Jedná se o vnitřní pokrytí počítané pouze v adresních bodech, které odpovídají č.p. Útlum signálu při prostupu do budovy je reprezentován průměrným útlumem při prostupu rádiového signálu materiály dle tabulky níže. Rozložení obyvatel vychází z údajů dodaných Českým statistickým úřadem dle posledního sčítání lidu.

Pokrytí liniových staveb (silnice/železnice)

Jedná se o venkovní pokrytí vypočtené v pravidelných odstupech 25 metrů v ose liniové stavby s následnou aproximací do hladkého průběhu. Jednotlivé jízdní směry, resp. koleje jsou vyhodnocovány samostatně, pokud jsou data takto od správců údajů k dispozici. Údaje o liniových stavbách poskytují Ředitelství silnic a dálnic resp. Správa želernic. Sledované jsou pouze úseky zařazené do celoevropské sítě silničních a železničních koridorů TEN-T (hlavní i vedlejší koridory).

 

Pokrytí je v mapě zobrazeno ve dvou úrovních:

Základní pokrytí

Úrovně intenzity elektromagnetického pole potřebné pro pokrytí vyhchází z metodik určování pokrytí dle výběrových řízení, zajišťuje základní příjem při ideálních podmínkách.

Robustní pokrytí

Doplňkové úrovně intenzity elektromagnetického pole potřebné pro pokrytí jsou stanoveny navýšením požadovaných hodnot dle předchozího bodu o +10 dB. Tato úroveň zajišťuje rezervu pro jistější příjem za zhoršených podmínek. Na tuto metodu výpočtu pokrytí se nevztahují data uváděná v části webu Tabulka pokrytí.

Systémy

Kmitočtové pásmo

Minimální přijímaný výkon
na svorkách antény
pro venkovní příjem

Minimální ekvivalentní
intenzita pole
pro základní venkovní pokrytí
Útlum signálu
při prostupu
do budovy

Minimální ekvivalentní
​intenzita pole
pro základní vnitřní pokrytí

2G900 MHz-97 dBm40 dBµV/m9 dB49 dBµV/m
1800 MHz-92 dBm51 dBµV/m11 dB62 dBµV/m
3G2100 MHz-98 dBm56 dBµV/m12 dB68 dBµV/m
4G/5G

700 MHz

-118 dBm

48 dBµV/m9 dB

57 dBµV/m

800 MHz

-118 dBm

49 dBµV/m9 dB

58 dBµV/m

900 MHz-118 dBm54 dBµV/m9 dB59 dBµV/m

1800 MHz

-118 dBm

56 dBµV/m11 dB

67 dBµV/m

2100 MHz

-118 dBm

57 dBµV/m12 dB

69 dBµV/m

2600 MHz

-118 dBm

59 dBµV/m13 dB

72 dBµV/m

3600 MHz

-118 dBm

62 dBµV/m18 dB

80 dBµV/m

Vzhledem k tomu, že výše uvedené metodiky definují parametry pro vyhodnocení pokrytí na základě limitních hodnot úrovní vstupního signálu na koncovém terminálu uživatele (dále jen "UE") a všechny výpočty dle doporučení ITU-R P.1812 jsou založeny na vyhodnocení intenzity elektromagnetického pole, je pro účely výpočtu pokrytí proveden přepočet úrovní vstupního signálu UE na odpovídající intenzitu elektromagnetického pole pro každé dotčené pásmo.

 

V roce 2021 byla nasazena úprava výpočetních parametrů, která vede k výraznému zpřesnění publikovaných dat pokrytí. Změny parametrů shrnuje následující tabulka:

ParametrPůvodní hodnotaNová hodnota
krok výpočtu plošného pokrytí100×100 m

20×20 m (pro pásma pod 3 GHz)
není počítáno (pro pásma nad 3 GHz)

krok výpočtu pokrytí obyvatel100×100 m20×20 m (pro pásma pod 1 GHz)
2×2 m (pro pásma nad 1 GHz)
krok výpočtu pokrytí liniových staveb100 m20 m
rozlišení modelu terénu2×2 úhlové vteřiny0,5×0,5 úhlové vteřiny
rozlišení morfologie pro výpočet
plošného pokrytí
2×2 úhlové vteřiny

1×1 úhlová vteřina (pro pásma pod 3 GHz)
není počítáno (pro pásma nad 3 GHz)

rozlišení morfologie pro výpočet
pokrytí obyvatel
2×2 úhlové vteřiny1×1 úhlová vteřina (pro pásma pod 1 GHz)
0,05×0,05 úhlové vteřiny (pro pásma nad 1 GHz)
výškové rozlišení morfologiekonstantní dle kategories upřesněnou výškou dle satelitního snímkování
kategorizace morfologievoda, lesy, zástavbavoda, lesy, ostatní vegetace,
nízká zástavba, střední zástavba, vysoká zástavba
model šířeníITU-R P.1812 Release 3ITU-R P.1812 Release 5
bez korekce dle morfologie v okolí příjimače