Výpočet pokrytí

Základní principy pro výpočet pokrytí obyvatel, území a liniových staveb vycházejí z metodických postupů stanovených pro výpočet pokrytí v rámci výběrových řízení v pásmech 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz a 3600 MHz. Z těchto výchozích metodik byl odvozen postup výpočtu pro všechna využívaná kmitočtová pásma.

Pro výpočet pokrytí jsou použity:

  • model šíření signálu podle doporučení ITU-R P.1812 (Release 5) bez korekce dle morfologie v okolí příjimače;
  • křivky šíření s pravděpodobností 50% míst a 50% času;
  • model terénu s krokem 0,5×0,5 úhlové vteřiny;
  • morfologická data s krokem 1×1 úhlová vteřina resp. 0,05×0,05 úhlové vteřiny (viz tabulka níže) s kategorizací (voda, lesy, ostatní vegetace, nízká zástavba, střední zástavba, vysoká zástavba) a s upřesněnou výškou dle satelitního snímkování;
  • přijímač ve výšce 1,5 metru nad zemí.

 

Pokrytí hodnoceno dle následujících kritérií:

Pokrytí území

Jedná se o venkovní pokrytí počítané v rastru 10×10 metrů. Po výpočtu je pokrytí aproximováno do hladkého průběhu.

Pokrytí obyvatel

Jedná se o vnitřní pokrytí počítané pouze v adresních bodech, které odpovídají č.p. Útlum signálu při prostupu do budovy je reprezentován průměrným útlumem při prostupu rádiového signálu materiály dle tabulky níže. Rozložení obyvatel vychází z údajů dodaných Českým statistickým úřadem dle posledního sčítání lidu.

Pokrytí liniových staveb (silnice/železnice)

Jedná se o venkovní pokrytí vypočtené v pravidelných odstupech 10 metrů v ose liniové stavby. Jednotlivé jízdní směry, resp. koleje jsou vyhodnocovány samostatně, pokud jsou podkladová data takto k dispozici. Sledované jsou pouze úseky zařazené do celoevropské sítě silničních a železničních koridorů TEN-T (hlavní i vedlejší koridory).

 

Pokrytí je v mapě zobrazeno ve dvou úrovních:

Základní pokrytí

Úrovně intenzity elektromagnetického pole potřebné pro pokrytí vycházejí z metodik určování pokrytí dle výběrových řízení, zajišťuje základní příjem při ideálních podmínkách.

Robustní pokrytí

Doplňkové úrovně intenzity elektromagnetického pole potřebné pro pokrytí jsou stanoveny navýšením požadovaných hodnot dle předchozího bodu o +10 dB. Tato úroveň zajišťuje rezervu pro jistější příjem za zhoršených podmínek. Na tuto metodu výpočtu pokrytí se nevztahují data uváděná v části webu Tabulka pokrytí.

Systémy

Kmitočtové pásmo

Minimální přijímaný výkon
na svorkách antény
pro venkovní příjem

Minimální ekvivalentní
intenzita pole
pro základní venkovní pokrytí
Útlum signálu
při prostupu
do budovy

Minimální ekvivalentní
​intenzita pole
pro základní vnitřní pokrytí

2G900 MHz-97 dBm40 dBµV/m9 dB49 dBµV/m
1800 MHz-92 dBm51 dBµV/m11 dB62 dBµV/m
3G2100 MHz-98 dBm56 dBµV/m12 dB68 dBµV/m
4G/5G

700 MHz

-118 dBm

48 dBµV/m9 dB

57 dBµV/m

800 MHz

-118 dBm

49 dBµV/m9 dB

58 dBµV/m

900 MHz-118 dBm50 dBµV/m9 dB59 dBµV/m

1800 MHz

-118 dBm

56 dBµV/m11 dB

67 dBµV/m

2100 MHz

-118 dBm

57 dBµV/m12 dB

69 dBµV/m

2600 MHz

-118 dBm

59 dBµV/m13 dB

72 dBµV/m

3600 MHz

-118 dBm

62 dBµV/m18 dB

80 dBµV/m

Vzhledem k tomu, že výše uvedené metodiky definují parametry pro vyhodnocení pokrytí na základě limitních hodnot úrovní vstupního signálu na koncovém terminálu uživatele (dále jen "UE") a všechny výpočty dle doporučení ITU-R P.1812 jsou založeny na vyhodnocení intenzity elektromagnetického pole, je pro účely výpočtu pokrytí proveden přepočet úrovní vstupního signálu UE na odpovídající intenzitu elektromagnetického pole pro každé dotčené pásmo.

 

K 1. 1. 2022 byla nasazena další úprava výpočetních parametrů, která vede k dalšímu výraznému zpřesnění publikovaných dat pokrytí. Aktuální výpočetní parametry shrnuje následující tabulka:

ParametrHodnota
rastr výpočtu plošného pokrytí

10×10m*

krok výpočtu pokrytí liniových staveb10 m*
krok výpočtu pokrytí obyvatel2 m
rozlišení modelu terénu0,5×0,5 úhlové vteřiny
rozlišení morfologie pro výpočet
plošného pokrytí a pokrytí liniových staveb

1×1 úhlová vteřina*

rozlišení morfologie pro výpočet
pokrytí obyvatel
0,05×0,05 úhlové vteřiny
výškové rozlišení morfologieupřesněná výška dle satelitního snímkování
kategorizace morfologievoda, lesy, ostatní vegetace,
nízká zástavba, střední zástavba, vysoká zástavba
model šířeníITU-R P.1812 Release 5
bez korekce dle morfologie v okolí příjimače

* plošné pokrytí a pokrytí liniových staveb není vzhledem k vlastnostem šíření signálu počítáno pro kmitočtová pásma nad 3 GHz