Základní informace

Držitelé přídělů rádiových kmitočtů v pásmech 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz jsou povinni doručovat Českému telekomunikačnímu úřadu technické parametry provozovaných základnových stanic. Na základě těchto dodaných údajů úřad v pravidelném měsíčním intervalu informuje veřejnost o stavu pokrytí obyvatel, území a liniových staveb (dálnice a železniční koridory) sítěmi mobilního vysokorychlostního přístupu k internetu. Tyto internetové stránky poskytují srovnání pokrytí jednotlivých mobilních operátorů při využití jednotné metodiky výpočtu pokrytí a umožňují zobrazit vypočtené pokrytí dle jednotlivých kmitočtových pásem a mobilního operátora a souhrnné pokrytí sítěmi 3G, 4G a 5G.

Pro každé kmitočtové pásmo jsou zobrazeny technické paramety konkrétně provozované sítě. Grafické zobrazení pokrytí doplňuje tabulkový přehled s informacemi o pokrytí obyvatel a území v rámci jednotlivých územních celků, tedy krajů a okresů a o pokrytí dálnic a železničních koridorů dle jednotlivých úseků silničních a železničních koridorů zařazených do celoevropské sítě TEN-T. 

K 1. 4. 2021 proběhla reorganizace stránek týkajících se pokrytí širokopásmovými sítěmi:

- Stránky pro zkušební provoz základnových stanic 4G a 5G v pásmech 700 MHz a 800 MHz jsou nyní k dispozici na odkazu https://digi.ctu.cz/zp/
- Stránky k pokrytí veřejných širokopásmových mobilních sítí 3G, 4G a 5G jsou nyní k dispozici na odkazu https://digi.ctu.cz/pokryti/

Došlo též ke změně adres RSS kanálů:

- Zkušební provoz: https://digi.ctu.cz/zp/aktuality.xml
- Pokrytí: https://digi.ctu.cz/pokryti/aktuality.xml

Doplňující informace jsou uvedeny v částech Výpočet pokrytí a Interpretace zobrazených dat.