Aktualizace údajů o pokrytí území a liniových stavb k 1. 4. 2023, Aktualizace podkladů pro výpočty pokrytí území

Na základě technických parametrů základnových stanic předložených operátory ke dni 1. 4. 2023 byla provedena aktualizace pokrytí území a liniových staveb.

Současně byla provedena aktualizace podkladů pro výpočty pokrytí území (aktualizace územních celků dle sčítání obyvatel 2021).