Aktualizace údajů o pokrytí obyvatel k 1. 4. 2023, Aktualizace podkladů pro výpočty pokrytí obyvatel

Na základě technických parametrů základnových stanic předložených operátory ke dni 1. 4. 2023 byla provedena aktualizace pokrytí obyvatel.

Současně byla provedena aktualizace podkladů pro výpočty pokrytí obyvatel (aktualizace adresních bodů a počtů obyvatel v adresních bodech dle sčítání obyvatel 2021).