Aktualizace údajů o pokrytí k 1. 2. 2023

Na základě technických parametrů základnových stanic předložených operátory ke dni 1. 2. 2023 byla provedena aktualizace pokrytí.