Aktualizace údajů o pokrytí k 1. 11. 2022

Na základě technických parametrů základnových stanic předložených operátory ke dni 1. 11. 2022 byla provedena aktualizace pokrytí.