Aktualizace údajů o pokrytí k 1. 11. 2021

Na základě technických parametrů základnových stanic poskytnutých operátory Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., PODA a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. ke dni 1. 11. 2021 byla provedena aktualizace vypočteného pokrytí sítí 3G, 4G a 5G provozovaných v pásmech 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz a 3600 MHz.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. neposkytla ve stanoveném termínu aktuální data základnových stanic potřebná k výpočtu pokrytí.