Doplnění vrstvy pokrytí obyvatel v pásmu 3600 MHz

Na základě technických parametrů základnových stanic poskytnutých operátory ke dni 1. 7. 2021 byla doplněna vrstva pokrytí obyvatel sítěmi 4G a 5G provozovaných v pásmu 3600 MHz.