Aktualizace údajů o pokrytí k 1. 6. 2021

Na základě technických parametrů základnových stanic poskytnutých operátory ke dni 1. 6. 2021 byla provedena aktualizace vypočteného pokrytí sítí 3G, 4G a 5G provozovaných v pásmech 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz.

Současně byla provedena aktualizace územních celků:
- aktualizace počtů obyvatel v obcích dle posledních dostupných dat ČSÚ;
- změny v obcích (vyjmuta obec Brdy a doplněny obce Bražec, Krhová, Kozlov, Město Libavá, Poličná, Doupovské Hradiště, Polná na Šumavě a Luboměř pod Strážnou).