Způsob použití

Stránka je rozdělena do dvou základních částí:

PŘEHLED POKRYTÍMapa pokrytíINFORMACEAktuality
 Tabulka pokrytí Výpočet pokrytí
   Interpretace zobrazených dat
   Způsob použití

 

PŘEHLED POKRYTÍ

Tato část se zobrazí uživateli při přístupu na adresu https://digi.ctu.cz/pokryti, slouží tedy jako tzv. domovská stránka. Zde má uživatel možnost pro každého mobilního operátora zobrazit aktuální vypočtené pokrytí signálem 4G a 5G v kmitočtových pásmech 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz a 3600 MHz.

Výpočet pokrytí je prováděn Českým telekomunikačním úřadem na základě technických parametrů základnových stanic dodávaných v pravidelném měsíčním intervalu mobilními operátory. Informace o datech a rozsahu aktualizací zobrazených dat jsou zobrazeny v sekci Aktuality.

Mapa pokrytí

V mapě je znázorněn vypočtený rozsah pokrytí signálem veřejné komunikační sítě jednotlivých mobilních operátorů k datu poslední aktualizace. Toto datum může být odlišné pro každé kmitočtové pásmo a mobilního operátora a je zobrazeno pod menu v levé části stránky.

Pro zobrazení požadovaného pokrytí je nutno v menu v levé části stránky v prvním kroku zvolit požadovaného mobilního operátora (Nordického Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic, Poda a.s., T-Mobile Czech Republic nebo Vodafone Czech Republic). Následně je uživateli umožněno zvolit buď souhrnné pokrytí dle sítí 4G/5G, nebo pokrytí v jednotlivých kmitočtových pásmech.

Způsob výpočtu pokrytí je popsán v části Výpočet pokrytí. Pokryté oblasti jsou v mapě zobrazeny ve dvou odstínech, přičemž světlejší odstín značí základní pokrytí a tmavším odstínem je potom vyznačeno robustní pokrytí s větší rezervou pro příjem signálu.

V mapě lze měnit měřítko zobrazení (měřítko použitého mapového podkladu). Uživatel má též možnost vyhledávat dle zadaného adresního bodu jeho zadáním do vyhledávacího pole v dolní části stránky. Po vyhledání umístění se v mapě zobrazí bod. Tlačítky v levé horní části mapové oblasti lze stránky přizpůsobit pro monitory s vyšším rozlišením.

Tabulka pokrytí

V této části webu je k dispozici tabulkový přehled vypočteného procentuálního pokrytí příslušných územních oblastí ve formě tabulkového výpisu. V levé části obrazovky je vždy zobrazen seznam příslušných územních oblastí (okresy), po vybrání konkrétní územní oblasti se uživateli zobrazí přehled pokrytí obyvatel v této oblasti, který je dále rozčleněn na menší územní celky (obce).

 

INFORMACE

Výpočet pokrytí

Obsahuje informace k postupu výpočtu pokrytí a interpretaci zobrazených hodnot.

Aktuality

V této části se budou objevovat informace týkající se aktualizací zobrazovaných údajů a také informace o inovacích a jiných změnách tohoto webu. Zasílání aktuálních informací lze nastavit prostřednictvím RSS kanálu, který si uživatel nastaví do svého prohlížeče, nebo speciálního čtecího programu.