Interpretace zobrazených dat

Vzhledem k tomu, že pokrytí uvedené na této webové stránce je výsledkem výpočtu za použití matematických modelů šíření signálu, může se skutečné pokrytí signálem v některých případech (zejména uvnitř budov) lišit. Skutečné pokrytí je závislé na podmínkách v místě přijmu a je ovlivněno mnoha vedlejšími faktory, jako jsou například profil terénu mezi vysílačem a přijímačem, okolní zástavba, materiál stěn a oken budovy a vlastnosti přijímací antény.

Mapy pokrytí a číselné procentuální hodnoty pokrytí na tomto webu se vztahují výhradně k metodice popsané v části Výpočet pokrytí a mohou se lišit od dalších webů týkajících se např. plnění rozvojových kritérií, kde byla v podmínkách výběrového řízení stanovena odlišná metodika výpočtu pokrytí. Zejména se může jednat o odlišný krok (rastr) výpočtu pokrytí, rozdílný použitý model terénu a jeho rozlišení, rozdílné rozlišení a kategorizace morfologických dat a rozdílná metoda výpočtu - plošný výpočet resp. výpočet v konkrétním bodě (adresní místa, liniové stavby).