Základní informace

Držitelé přídělů rádiových kmitočtů v pásmech 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz a 3600 MHz jsou povinni doručovat Českému telekomunikačnímu úřadu technické parametry provozovaných základnových stanic. Na základě těchto dodaných údajů úřad v pravidelném měsíčním intervalu informuje veřejnost o stavu pokrytí obyvatel, území a liniových staveb zapojených do systému TEN-T (silnice a železnice) sítěmi mobilního vysokorychlostního přístupu k internetu. Tyto internetové stránky poskytují srovnání pokrytí jednotlivých mobilních operátorů při využití jednotné metodiky výpočtu pokrytí a umožňují zobrazit vypočtené pokrytí dle jednotlivých kmitočtových pásem a mobilního operátora a souhrnné pokrytí sítěmi 4G a 5G.

Pro každé kmitočtové pásmo jsou zobrazeny technické paramety konkrétně provozované sítě. Grafické zobrazení pokrytí doplňuje tabulkový přehled s informacemi o pokrytí obyvatel a území v rámci jednotlivých územních celků, tedy krajů a okresů a o pokrytí silnic a železnic zařazených do celoevropské sítě TEN-T.

K 1. 1. 2022 bylo nasazeno další zpřesnění výpočtů. Pokrytí území je nyní počítáno v rastru 10×10 metrů a pokrytí liniových staveb v kroku 10 metrů. Výpočet pokrytí obyvatel v adresních bodech je nově ve všech kmitočtových pásmech prováděn s krokem 2 metry a nejpřesnějšími morfologickými daty s rastrem 0.05×0.05 úhlové vteřiny.

Doplňující informace jsou uvedeny v částech Výpočet pokrytí a Interpretace zobrazených dat.

…číst dál

Stránky