Základní informace o LTE

LTE (Long Term Evolution) je širokopásmová technologie určená pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích. Technologie bývá zařazována mezi mobilní systémy 4. generace "4G", i když je založená na 3. generaci mobilních systémů. První komerční sítě byly spuštěny v prosinci 2009 ve Švédsku a v Norsku, v současné době je ale LTE provozováno již ve většině evropských zemí.

Mobilní operátoři v České republice spouštějí sítě LTE od roku 2012. Z počátku byla na území České republiky pro budování sítí LTE využívána kmitočtová pásma 1800 MHz a 900 MHz, která byla původně vyhrazena pro sítě GSM. V těchto kmitočtových pásmech ovšem v té době platilo mnoho omezení, která zatím neumožňovala jejich plné využití pro sítě LTE. V pásmu 900 MHz trvají tato omezení dodnes.

Vzhledem k příznivému šíření rádiového signálu v nižších kmitočtových pásmech bylo pro rozvoj sítí LTE a tedy i dostupnosti celoplošného vysokorychlostního přenosu dat v mobilních sítích významným momentem uvolnění kmitočtů v pásmu 800 MHz po přechodu z analogového na digitální televizní vysílání DVB-T (tzv. digitální dividenda). V tomto pásmu je možné pokrytí výrazně většího území, než tomu bylo u systému UMTS provozovaném v pásmu 2100 MHz.

Na přelomu let 2013/2014 proběhlo v České republice Výběrové řízení za účelem přidělení kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen "Výběrové řízení"). V rámci Výběrového řízení byla s cílem zajištění rychlého rozvoje sítí LTE uložena jeho úspěšným účastníkům povinnost pokrývání území a obyvatel signálem LTE (tzv. rozvojová kritéria).

Po udělení přídělů rádiových kmitočtů na základě Výběrového řízení byla v prvním pololetí 2014 v České republice zahájena výstavba sítí LTE v pásmu 800 MHz, v oblastech s velkou hustotou zalidnění bude následně tato vrstva doplněna i kapacitním pokrytím v pásmu 2600 MHz. V pásmu 1800 MHz umožnily dodatečné příděly rádiových kmitočtů rozšíření šířky přenosového kanálu na maximum podporované systémem LTE, což umožňuje dosažení přenosových rychlostí teoreticky až 150 Mbit/s (downlink). 

Účelem těchto stránek je zejména umožnit dotčeným uživatelům rádiového spektra a široké veřejnosti využívající příjem zemského digitálního televizního vysílání identifikovat případně nekompatibility vzniklé v důsledku zahájení provozu základnových stanic LTE v pásmu 800 MHz a následně tyto problémy ve spolupráci s příslušnými složkami Českého telekomunikačního úřadu a mobilními operátory odstranit.

Informace týkající se plnění podmínek Výběrového řízení vztažených k pokrytí obyvatel a území České republiky službami mobilního vysokorychlostního přístupu k internetu jednotlivých mobilních operátorů jsou dostupné na samostatné stránce https://digi.ctu.cz/lte-rk.