Aktualizace údajů základnových stanic LTE ve zkušebním provozu ke 2. 2. 2021

Na základě údajů poskytnutých operátory byla ke dni 2. 2. 2021 provedena aktualizace dat týkající se termínů uvedení a umístění základnových stanic LTE do zkušebního provozu.