Aktualizace údajů základnových stanic LTE ve zkušebním provozu k 25. 9. 2020

Na základě údajů poskytnutých operátory byla ke dni 25. 9. 2020 provedena aktualizace dat týkající se termínů uvedení a umístění základnových stanic LTE do zkušebního provozu.