Aktualizace údajů základnových stanic LTE ve zkušebním provozu ke 14. 7. 2020

Na základě údajů poskytnutých operátory byla ke dni 14. 7. 2020 provedena aktualizace dat týkající se termínů uvedení a umístění základnových stanic LTE do zkušebního provozu.