Aktualizace údajů základnových stanic LTE ve zkušebním provozu k 12. 6. 2020

Na základě údajů poskytnutých operátory byla ke dni 12. 6. 2020 provedena aktualizace dat týkající se termínů uvedení a umístění základnových stanic LTE do zkušebního provozu.