Aktualizace údajů základnových stanic LTE ve zkušebním provozu k 10. 12. 2019

Na základě údajů poskytnutých operátory byla ke dni 10. 12. 2019 provedena aktualizace dat týkající se termínů uvedení a umístění základnových stanic LTE do zkušebního provozu.