Aktualizace údajů základnových stanic LTE ve zkušebním provozu k 24. 6. 2019

Na základě údajů poskytnutých operátory byla ke dni 24. 6. 2019 provedena aktualizace dat týkající se termínů uvedení a umístění základnových stanic LTE do zkušebního provozu.