Aktualizace údajů základnových stanic LTE ve zkušebním provozu k 19. 3. 2019


Na základě údajů poskytnutých operátory byla ke dni 19. 3. 2019 provedena aktualizace dat týkající se termínů uvedení a umístění základnových stanic LTE do zkušebního provozu.