Aktualizace údajů základnových stanic LTE ve zkušebním provozu k 20. 2. 2019


Na základě údajů poskytnutých operátory byla ke dni 20. 2. 2019 provedena aktualizace dat týkající se termínů uvedení a umístění základnových stanic LTE do zkušebního provozu.