Aktualizace údajů základnových stanic LTE ve zkušebním provozu ke 4. 1. 2019

Na základě údajů poskytnutých operátory byla ke dni 4. 1. 2019 provedena aktualizace dat týkající se termínů uvedení a umístění základnových stanic LTE do zkušebního provozu.