Aktualizace údajů základnových stanic LTE ve zkušebním provozu k 7. 12. 2018

Na základě údajů poskytnutých operátory byla ke dni 7. 12. 2018 provedena aktualizace dat týkající se termínů uvedení a umístění základnových stanic LTE do zkušebního provozu.