Aktualizace údajů základnových stanic LTE ve zkušebním provozu k 10. 5. 2018


Na základě údajů poskytnutých operátory byla ke dni 10. 5. 2018 provedena aktualizace dat týkající se termínů uvedení a umístění základnových stanic LTE do zkušebního provozu.